FOJABs nya bostadsprojekt

Bild: Peab Bostad

I den nya stadsdelen Varvsstaden i Malmö förenas modern nybyggnation med områdets historiska industriarkitektur. Peab Bostads flerbostadshus Västra Vakten håller nu på att ta form, med en design som både hyllar den äldre arkitekturen och tolkar den i ett modernt formspråk. Arkitekterna på FOJAB har valt att klä byggnaden med fasadtegel från Wienerberger för att kombinera ett klassiskt utseende med modern funktion.

Västra Vakten är beläget i det nordvästra hörnet av Varvsstaden och består av tre sammanlänkade husvolymer som omger en grön bostadsgård. För att knyta an till områdets äldre tegelarkitektur har FOJAB använt CO2-besparande fasadtegel från Wienerbergers serie LESS. Varje husvolym har fått en egen identitet genom noggrant arbete med detaljer, medan teglet binder samman hela området.

FOJAB har varit involverade sedan detaljplanens utformning och har, på uppdrag av PEAB Bostad, fått möjligheten att gestalta Västra Vakten på ett av de mest centrala hörnen i området.

b
Bild: Peab Bostad

- Tillsammans med den gamla Svets- och pannverkstaden skapar Västra Vakten en bakgrund till den nya kvartersparken. Vi har arbetat efter mottot ”Arvet efter Varvet”, vilket innebär att områdets karaktär är central i utformningen av nya byggnader. Vi vill inspireras av den tidigare arkitekturen och samtidigt tillföra moderna former, material och funktioner. Kockums gamla industribyggnader, särskilt teglet, har varit en stark inspirationskälla, berättar Mattias Johansson, arkitekt på FOJAB.

Västra Vakten består av tre husvolymer med tegelfasader mot gatan och putsade ytor mot innergården. Två av volymerna har rött tegel, varav en har gröna detaljer som knyter an till befintliga gröna partier i Varvsstaden. Hörnhuset har en ljusare tegelfasad med en markerad sockelvåning. Trots skillnaderna mellan husvolymerna binds de samman av den genomgående tegelarkitekturen.

Under hela processen har FOJAB lagt stor vikt vid detaljerna.

- Förutom detaljerna i tegelfasaderna, med tegelband och reliefer som refererar till den äldre tegelarkitekturen, har vi även arbetat med andra kvaliteter för att skapa en bra boendemiljö. Innergården är delvis öppen mot Varvsstaden men mer sluten mot korsningen, och här har vi skapat ett trädtorg med höga träd och ytor för boule och rekreation, berättar Emma Carlbom, uppdragsansvarig på FOJAB.

Detta är FOJABs tredje projekt åt PEAB Bostad inom 500 meters avstånd. Tidigare projekt inkluderar Varvsterrassen, där ljus fasadtegel från Wienerberger skapade en koppling till Ribershus. Vid Västra Vakten har man använt rött tegel för att harmoniera med den befintliga arkitekturen. Emma Carlbom uttrycker sin förhoppning om att de framtida boende kommer att trivas i Västra Vakten under lång tid.