Ny förskola i Strövelstorp

Robin Holmberg, Sten Christiansson samt Göran Lindqvist tar det första spadtaget för Klockaregårdens förskola i Strövelstorp. Foto: Ängelholmslokaler

Den 3 juni togs det första symboliska spadtaget till en ny förskola på Klockarevägen i Strövelstorp. För att hjälpa till med grävandet fanns 6 barn från den närliggande Torlarps förskola på plats. Förskolan beräknas stå klar under höstterminen 2025.

Ängelholmslokaler har fått i uppdrag av Ängelholms kommun att uppföra en ny förskola i Strövelstorp omfattande fyra avdelningar med plats för 80 barn. Förskolan som beräknas stå klar under höstterminen 2025 kommer utöka antal förskoleplatser i byn men är även tänkt att ersätta den tillfälliga paviljonglösning som idag finns vid Torlarps förskola.

Den nya förskolan kommer i stora delar likna Munkalyckans förskola i Munka Ljungby som färdigställdes 2020, men med uppgradering av vissa energilösningar och omfattande bullerskydd för utemiljön. Utöver ytor för barnen att leka på kommer det även att finnas utrymmen för tillagningskök, personalrum, förråd och teknisk utrustning. Utemiljön är planerad med olika zoner för att möta barnens behov, förutsättningar och utveckling.

Under spadtaget fanns barn från Torlarps förskola på plats för att bistå Robin Holmberg (M) kommunstyrelsens ordförande, Sten Christiansson (M) styrelseordförande Ängelholmslokaler samt Göran Lindqvist från byggentreprenören HA Bygg med det symboliska spadtaget.

- Vi är väldigt glada för att kunna sätta igång byggnationen av Klockaregårdens förskola. Det är Ängelholmslokalers första försök på en egen konceptförskola, då vi i mångt och mycket kopierar en av våra nyligen byggda förskolor. Det ska bli spännande att följa utfallet och utvärdera mot vanliga konceptförskolor som byggs hos oss, säger Pernilla Nevsten, VD Ängelholmslokaler.