Trafikverket tecknar kontrakt för Nyköping Resecentrum

VR-vy över Nyköping Resecentrums planerade utformning. Foto: WSP

Trafikverket har nu undertecknat entreprenadkontraktet för projekt Nyköping Resecentrum, en viktig del av Ostlänkenprojektet. Avtalet omfattar samtliga byggnationer som Trafikverket ansvarar för vid det nya resecentrumet.

Viktig milstolpe uppnådd

– Det är glädjande att entreprenadkontraktet nu är tecknat. Detta är en betydande milstolpe för projektet, säger Joel Renblom, projektledare på Trafikverket för Nyköpings Resecentrum.

– Nu kan vi fortsätta med planeringen och förberedelserna inför produktionsstarten som är planerad till senare i höst.

Nästa steg i processen

Förberedande arbeten har pågått sedan 2022 i samarbete med Nyköpings kommun. De större byggnationerna startar hösten 2024 och väntas vara färdiga i slutet av 2027. Kommunens arbeten kommer att fortsätta under 2028.

Ett modernt resecentrum

Det nya resecentrumet i Nyköping kommer att vara modernt och säkerställa smidiga resor. Projektet omfattar tillgängliga entrébyggnader, fler plattformar och säkrare passager under spåren. Två nya entrébyggnader med hiss och rulltrappa planeras, vilka kommer att ansluta till nya gångförbindelser. Plattformarna blir fler och längre, vilket möjliggör fler tåg och nya järnvägsbroar för en tryggare passage under järnvägen.

Källa: Trafikverket