Bygg för framtiden - Familjebostäders CO2-reducerande projekt

Änggården fasad. Foto: Familjebostäder

Återanvändning, användning av mer miljövänliga byggmaterial, minskad användning av stål, effektiva samarbeten och noggrant planerat arbete har alla bidragit till att Familjebostäders koldioxidutsläpp minskade med 38 procent.

Maria Wennerberg, projektchef på Familjebostäder, betonar att de har strävat efter att hitta olika sätt att minska CO2-utsläppen och att resultatet överträffade deras förväntningar.

Denna framgång uppnåddes främst genom renoveringen av fem hus i Änggården, som ligger nära både stad och natur. Trots att husen, byggda 1945, omfattas av Göteborgs stads bevarandeprogram och krävde varsamhet i förändringar, genomfördes omfattande renoveringar med fokus på hållbarhet och enligt stadens mål om att halvera CO2-utsläppen vid renoveringar till 2025.

Mikael Lunneblad, miljösamordnare på Familjebostäder, förklarar att en omfattande klimatberäkning inkluderade alla aspekter av projektet, från materialval till transporter.

Den största förbättringen åstadkoms inom byggsektorn, där CO2-utsläppen halverades genom att minska användningen av stål och genom att välja mer miljövänliga alternativ som betong och gipsskivor. Samarbetet med entreprenören spelade en avgörande roll för att möjliggöra dessa åtgärder.

Fokus låg även på återanvändning av material, från kök och vitvaror till fönsterbänkar och garderober, vilket minskade avfallet betydligt.

Även utomhusmiljön påverkades positivt genom minskad användning av asfalt och genom att återanvända gatsten.

Sammanfattningsvis visade klimatberäkningen att CO2-utsläppen minskade med 38 procent, vilket minskade avfallet.