Ängelholmslokaler och NCC bygger framtidens skola på Adolfsfält

Foto: Ängelholmslokaler

Ängelholmslokaler har startat ett samarbete med byggföretaget NCC för att bygga en ny grundskola på Adolfsfält, avsedd för 550 elever. Projektet är en totalentreprenad i partnering.

"Ängelholm växer och kommunen har gett oss i uppdrag att bygga en ny F-6 skola. Det är alltid hedrande att få bygga en ny skola, men det känns särskilt roligt att detta blir vårt första byggprojekt i partnering. Vi är glada att ha NCC med från början i arbetet med skolan på Adolfsfält, en skola som fokuserar på både lärmiljö och klimat," säger Pernilla Nevsten, vd på Ängelholmslokaler.

I uppdraget, som genomförs som en totalentreprenad i partnering, ska Ängelholmslokaler och NCC tillsammans planera, budgetera och utarbeta program- och systemhandlingar för att fastställa en målkostnad. Arbetet startar omgående och därefter övergår projektet till byggfasen. Skolan, som även kommer att ha ett tillagningskök och en idrottshall, planeras vara klar till höstterminen 2026.

"NCC har nyligen byggt Villanskolan i Ängelholm och ser fram emot att bygga ytterligare en skola i kommunen. Genom att samarbeta med Ängelholmslokaler redan från ett tidigt skede, kan vi bidra med erfarenheter från tidigare skolprojekt och vår kunskap om att bygga med minskad klimatpåverkan," säger David Fritzson-Bratt, affärschef på NCC.