Stärkning av Uppsalas attraktivitet som studentstad med Aquila-projektet

Av: Arkitema

Akademiska Hus har ingått ett avtal med Stiftelsen Västmanlands-Dala nations studentbostäder för att bygga 170 lägenheter i Rosendal, vilka kommer att rymma 350 studenter och forskarstuderande. Syftet är att stärka Uppsalas attraktivitet som studentstad genom att erbjuda campusnära bostäder i närheten av Ångströmlaboratoriet och Biomedicinskt centrum.

Bygget av de nya bostäderna, kallade Aquila, påbörjades i september 2022. Aquila består av 13 000 kvadratmeter fördelade på en högdel med tolv våningar och en lågdel med sex våningar. Akademiska Hus har bidragit till tusentals nya studentbostäder runt om i landet för att främja lärosätenas konkurrenskraft och skapa mer liv på campus.

Aquila följer Akademiska Hus studentbostadskoncept och kommer att erbjuda olika typer av lägenheter, från ettor med eget kök till boenden där upp till sex personer delar gemensamma utrymmen som badrum, kök och vardagsrum. Det delade boendet främjar social gemenskap och minskar klimatavtrycket genom effektivare användning av ytor och funktioner.

För Västmanlands-Dala nation är det här tillskottet av bostäder väsentligt, vilket gör att de kan erbjuda bostäder till cirka 1 600 medlemmar. Lägenheterna i Aquila beräknas vara klara under det fjärde kvartalet 2024 med planerad inflyttning den 1 december 2024. Under hösten 2024 kommer medlemmar av Västmanlands-Dala nation att kunna anmäla sitt intresse för bostäderna.