Grönt ljus för nya bussdepåer i Malmö

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har godkänt byggandet av två nya bussdepåer, en i Lockarp och en i hamnen. Dessa depåer kommer att spela en central roll i att modernisera och effektivisera kollektivtrafiken i staden.

I Lockarp planeras en bussdepå som kommer att kunna husera cirka 450 bussar. Det motsvarar ungefär två tredjedelar av Malmös stadsbussflotta. Förutom att fungera som uppställningsplats kommer depån att erbjuda möjligheter för reparationer och dagligt underhåll av bussarna. Detta inkluderar laddning av batterier, tankning av biogas och städning. På området kommer även en byggnad att uppföras som rymmer kontor, verkstad och tvätthall.

Den andra depån, belägen på Sturkögatan i hamnen, är avsedd för den återstående tredjedelen av stadens bussflotta. Även här kommer bussarna att kunna ställas upp samt genomgå reparationer och underhåll. En byggnad för verkstad, tvätthall och administrativa kontor kommer också att uppföras på denna plats.

Byggprojekten i Lockarp och hamnen syftar till att förbättra infrastrukturen för Malmös kollektivtrafik. Med dessa nya depåer kan staden bättre hantera och underhålla sin bussflotta, vilket är en viktig del i omställningen till mer hållbara transportalternativ.

Stadsbyggnadsnämnden i Malmö har godkänt byggandet av två nya bussdepåer, en i Lockarp och en i hamnen. Dessa depåer kommer att spela en central roll i att modernisera och effektivisera kollektivtrafiken i staden.

Källa: Malmö stad