Därför ska du välja ventilation med FTX i ditt bostadsprojekt

Ett ventilationssystem med både från- och tilluft samt värmeåtervinning, ett så kallat FTX-system, är inte bara en energieffektiv lösning. Det ger också bästa upplevda kvalitet på inomhusluften.

Vi spenderar upp till 90 procent av vår tid i hemmet. Det är då alarmerande att flera studier* visar att så mycket som 78 procent av småhusen och 50 procent av flerbostadshusen har för låg luftväxling. Men det finns ingen anledning till att luftkvaliteten i hemmet inte ska vara god.

Positiva som negativa effekter av luftkvaliteten påverkar oss dygnet runt. Till skillnad från ett ventilationssystem med endast frånluft, fördelar ett FTX-system frisk luft och värme jämt i bostaden och ger en behaglig inomhusmiljö året om.

– När värmen återvinns ur frånluften gör man också en energibesparing. Du får även bättre luftkvalitet tack vare att fukt, damm och föroreningar, inklusive pollen och andra allergener ventileras bort. Ungefär hälften av Sveriges befolkning är känsliga mot pollen så för dem gör ett FTX-system stor skillnad, säger Robert Johansson, Regionchef och Director Business Development på Systemair.

Enkelt att underhålla och spara energi

Även underhåll är enklare med ett FTX-system, som att byta filter då filtren sitter centralt, och inte som i ett FX-system i springventiler eller bakom radiatorer på olika platser i boendet.

Att kunna styra och justera ventilationen baserat på hur bostaden används är ytterligare ett sätt att göra energibesparingar. Det går till exempel att ställa in systemet på ”borta-läge” när du inte är hemma för att dra ner flödena till ett minimum.

– Ett FTX-system är en mycket energieffektiv lösning. Ett modernt aggregat har 80–85 procent verkningsgrad i värmeåtervinning. Vår erfarenhet är att kunder som en gång har upplevt hur det är att bo i ett hus med FTX-system, aldrig vill byta tillbaka till ett system utan kontrollerad tilluft. Bättre betyg än så kan man inte få, avslutar Robert Johansson.

bild