Säkrare bygg- och anläggningsbransch genom samverkan och kunskapsdelning

Foto: Håll Nollan

Håll Nollan är föreningen med många beskrivningar. Samtidigt som Håll Nollan utgör en plattform för samarbete och samverkan, utbyte av erfarenheter och för olika typer av aktörer att mötas är Håll Nollan även ett forum för lärande och information.

Text: Hanna Ågermo

– Vi arrangerar många olika typer av event för våra medlemsorganisationer. Alltifrån webbinarier med riktad information till nätverksträffar för erfarenhetsutbyte mellan såväl olika aktörer i kedjan eller till en specifik typ av aktör eller del i kedjan. Näst på tur efter sommaren är ett webbinarium med temat ”Planering och användning av personligt fallskydd” som är tänkt att bidra till ökad kunskap och förståelse för de brister som finns, men också exempel på bra lösningar. Att använda personligt fallskydd är i sig en stor risk och vi behöver bli bättre på både planering och användning, vilket kräver ökad kompetens. Det webbinariet är ett tydligt exempel på event där erfarenhets- och kunskapsdelning står i fokus.

På hallnollan.se står mer om nämnt webbinarium.

Bland Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och -guider finns en standard för arbete på höjd med tillhörande guider för bl.a. arbete med personlig fallskyddsutrustning. I standarden framgår att kollektivt fallskydd rekommenderas och att det är viktigt att arbetet och skyddsutrustning planeras ordentligt.

I dagsläget har Håll Nollan ingen guide för byggnadsställningar men vi frågade Ulrika om hon kan dela med sig av några tips kring vad beställare av ställningar ska tänka på.  

–  Jag gör gärna lite reklam för STIB (Ställningsföretagen), både deras stöddokument som vänder sig till beställare och den utbildning de tagit fram som riktar sig till beställare av ställning. De personer som beställer byggnadsställningar behöver annan kunskap än de som bygger ställningen.

Ett gott exempel på hur beställarrollen kan användas för att skapa så goda förutsättningar som möjligt är vinnaren av Håll Nollans arbetsmiljöpris 2024, Team Södersjukhuset, Locum.

b
Foto: Håll Nollan

– Det som verkligen utmärker Locums tillvägagångssätt i projektet på Södersjukhuset i Stockholm är att de själva tillhandahåller såväl ställningar, kranar och bodar som en logistikyta, ett logistiksamordningsteam och annat som kan behövas för att utföra de olika entreprenaderna på Södersjukhuset. Effekten blir att entreprenörerna inte har möjlighet att ”konkurrera bort säkerheten”.

Att som byggherre skapa förutsättningar likt ovan kan även leda till goda samverkansmöjligheter mellan samtliga inblandade i ett projekt. När alla är beroende av samma logistik blir samarbete viktigt. Håll Nollan, eller som föreningen faktiskt heter; Samverkan för noll olyckor i byggbranschen, bygger på just överenskommelsen om att samverka för att minska antalet olyckor i branschen. Något som behövs nu mer än någonsin.

– Jag har arbetat i branschen i över 40 år och har aldrig sett så många olyckor på så kort tid som branschen fått uppleva det senaste halvåret. Det var både ett mörkt slut på 2023 och en mörk start på 2024. Alla mina tankar går till de som mist en familjemedlem, vän och kollega. Det borde inte få hända och det blir så tydligt för mig hur akut frågan om att säkra branschen är, säger Ulrika.

Det krävs ett engagemang för att förändra situationen i branschen och för att lyckas med det behöver alla hjälpas åt. Inom Håll Nollan knyts alla aktörer i ett bygg- eller anläggningsprojekts olika faser samman och får möjlighet att tillsammans ta fram arbetssätt som stödjer det säkra arbetet. Genom samarbete kan kunskapen om hur vi förebygger risker och allvarliga olyckor ökas och genomsyras alla branschens projekt av säkerhet så får vi en säkrare bransch.

b
Foto: Håll Nollan 

– När jag pratar med våra medlemmar; nya, potentiella och de som varit med länge så är jag alltid nyfiken på varför de vill vara med i Håll Nollan. Jag upplever att de flesta är med därför att de vill bidra till att branschen blir säkrare och att de vill ta del av Håll Nollans arbetsmiljöstandarder och -guider samt av goda exempel från andra. De som varit med längre delar ofta också med sig av goda exempel och trycker på att de uppskattar möjligheten att möta beställare, konkurrenter och underleverantörer i en neutral form.

Det som gör Håll Nollan unikt är att det är en förening som driver arbete inom en fråga och att medlemsbasen består av aktörer från hela kedjan i ett bygg- eller anläggningsprojekt. Det är inte i så många forum en entreprenör kan sitta ner med sina potentiella beställare och dela med sig av utmaningar och möjliga lösningar på ett neutralt sätt.

– Det är något speciellt när exempelvis ett webbinarium leder till en frågestund där alla deltagare är med och delar erfarenheter och svarar på frågor. Att ta del av hur myndigheter, beställare och leverantör tillsammans diskuterar gemensamma utmaningar och hur de tillsammans kan lösa dem är väldigt givande. Inte bara för mig som får vara med och lyssna, utan även för de som är med i diskussionerna. De får bättre förståelse för varandras utmaningar när det ges möjlighet att prata om dem utanför ett pågående projekt eller upphandling, säger Ulrika.

Det som Håll Nollan definierar som bygg- och anläggningsbranschen utgörs av de olika organisationer som beställer, planerar, projekterar och genomför ett byggnads- och anläggningsarbete. I branschen inkluderas alla typer av projekt, oavsett om det är ett stort eller ett litet projekt, ny- eller ombyggnad eller om arbetet sker i samband med reparation eller underhåll. För 2024/2025 kommer Håll Nollan att lägga fokus på att få fler medlemmar som arbetar som projektörer.

– Vi har en övervägande del entreprenörer bland våra medlemmar och har också fått fler byggherrar under de senaste åren, nu behöver vi växa med projektörer.

Anledningen till att Håll Nollan vill växa med projektörer är dels för att de vill att hela branschen representeras i föreningen och dels att projektörerna, i sin position i kedjan, kan bidra till en bättre arbetsmiljö.

– Det finns stor potential för projektörerna att bidra betydligt mer än de gör idag och får de möjlighet till större förståelse för produktionens utmaningar skulle de med stor sannolikhet ha mycket lättare att tillgodose arbetsmiljön. Genom Håll Nollan skulle de få möjlighet att nätverka med aktörer i produktionsfasen och på så vis kunna utbyta erfarenheter och möjliga lösningar, avslutar Ulrika.

Några tips utöver ovan är:

  • Innan en byggnadsställning beställs/handlas upp är det viktigt att ha haft dialog med samtliga yrkesgrupper som ska använda ställningen så att det är tydligt vilka behov som finns.
  • Planera för att ta in material utan att behöva plocka bort ett skyddsräcke på ställningen.
  • Ge ställningsentreprenören bra förutsättningar (tid) för att planera och montera ställningen såväl vid första montaget som vid ändringar.
  • Ställ krav på att de som monterar ställningen ska ha med sig skyddsräcken som monteras underifrån, så vi minskar användandet av personligt fallskydd.
  • Köp även regelbundna riktade skyddsronder av ställningen.
  • Kontrollera att de som bygger ställningen har rätt utbildning.
  • Gör en ordentlig syn inför övertagandet av ställningen och även vid ändringar.
  • Kommunicera regelbundet med samtliga på arbetsplatsen (och komplettera gärna med skyltar) att ingen får ändra något på ställningen (inkl.  ta bort ett skyddsräcke).