Tångvalla skolområde växer fram i Skanör

Tångvalla skolområde i Skanör beräknas stå helt klart under första halvan av 2026. Foto: Chroma Arkitekter

I Skanör i Vellinge kommun bygger Skanska nya Tångvalla skolområde, som ska stå klart 2026.  Projektet, som omfattar en ny skola om två våningsplan, idrottshall, en förskola samt en ny idrottsplats, byggstartades i slutet av 2023.

I byggnationen av idrottshallen inleds murningsarbetet samt takarbete med isolering och papp i slutet av maj. Även byggnationen av nya Tångvalla förskola, som kommer att bestå av nio avdelningar med plats för 180 barn, har kommit en bra bit och murningsarbetet inleds i augusti. I arbetet med nya Tångvallaskolan, som kommer vara två-parellellig med plats för 450 elever i årskurs F-9, ligger fokus fram till augusti på att få bottenplattan klar.

I augusti inleds monteringen av skolans prefabricerade betongelement. I juni inleds även rivningen av gamla Tångvalla förskola på den tomt där Lilla Tångvallaskolan, med plats för 165 elever i årskurs 1 till 9, ska byggas. Arkitekt för Tångvallaskolan, Tångvalla förskola och Tångvallahallen är Chroma Arkitekter.