Kompetensförsörjning i fokus för Ställningsföretagen

Foto: Patrik Bergenstav

Idag är många projekt i byggbranschen beroende av kompetens från andra länder. För att stärka den långsiktiga kompetensförsörjningen har Ställningsföretagen, STIB under 2024 extra stort fokus på utbildning.

Av: Sofia Gad

Branschorganisationen Ställningsföretagen, STIB:s främsta uppgift är att främja utvecklingen av ställningsverksamheten inom bygg- och industrisektorn. STIB förser sina medlemmar med bland annat aktuell kunskap och utbildning för att kunna tillhandahålla säkra ställningar.

Många av STIB:s medlemmar är idag beroende av kompetens från andra länder, vilket i rådande lågkonjunktur gör att fler medarbetare än tidigare söker sig till uppdrag utanför Sverige. Under 2024 har STIB därför extra fokus på kompetensförsörjning.

– Vi har bland annat en satsning tillsammans med Arbetsförmedlingen där vi stöttar våra medlemsföretag via en plattform där vi matchar nyanlända med potentiella arbetsgivare i branschen. Vi ser lågkonjunkturen vi befinner oss i nu som ett bra tillfälle att stärka kompetensförsörjningen, för att vara redo när konjunkturläget vänder, säger Håkan Carlsson, kanslichef för Ställningsföretagen, STIB.

b
Håkan Carlsson, kanslichef för Ställningsföretagen, STIB.
Foto: Ingela Stjernberg

Bli ställningsbyggare – en satsning för nyanlända

Satsningen ”Bli ställningsbyggare” gör det enklare för nyanlända att komma i arbete inom branschen. Två centrala delar i satsningen är kännedom och förståelse för branschens krav och grundläggande språkkunskaper. Det krävs inga förkunskaper eller tidigare utbildning.

– De nyanlända börjar som lärlingar och får samma lön och villkor som andra lärlingar. Utöver att säkra kompetensförsörjning är vårt mål att bidra till integration och föra människor samman. Erfarenheter har visat att anställda nyanlända är en lyckad investering med många vinnare.

För att fler ska välja att utbilda sig till ställningsbyggare arbetar STIB även med att få ungdomar att välja ställningsbyggare som specialisering på gymnasiets bygg- och anläggningsprogram.

– Vi samarbetar med både gymnasieskolor och Komvux som erbjuder den här typen av utbildningar och finns som resurs i form av informationsinsatser och stöd gällande utbildningens utformning.
 

Scaff Point Sweden – för samhällsbyggare som tar ställning

För att stärka branschen ytterligare var det 2023 premiär för STIB:s tvådagarsevenemang Scaff Point Sweden. Programmet innehöll bland annat seminarier och paneldiskussioner av och för byggföretag, branschorganisationer, fackliga representanter, politiker och myndigheter. Tanken är att evenemanget ska arrangeras vartannat år. Nästa tillfälle är planerat till 22–23 oktober 2025.

– Scaff Point Sweden har fokus på användning av ställningar och hur ”rätt” ställning kan bidra till en effektiv byggprocess med hög säkerhet för yrkesarbetare. Målet är att hitta gemensamma strategier för att ta fram rutiner och metoder som bidrar till att kvalitetssäkra ställningar.

För blivande ställningsbyggare, gymnasieelever och andra som är nyfikna på ställningsyrket anordnades även särskilda informationsaktiviteter.

– Scaff Point Sweden är branschens nya mötesplats för kompentensutveckling och nätverkande. Det är ett tillfälle för yrkesverksamma att utbyta erfarenheter och en chans för de som är nyfikna på ställningsyrket att lära sig mer om yrket och knyta kontakter, avslutar Håkan Carlsson.  

b
Foto: Patrik Bergenstav