Peab får fortsatt uppdrag - Stor utbyggnad av avloppssystem i Norge

Beställare är Nittedals kommun och kontraktssumman uppgår till 106 miljoner norska kronor. Foto: Peab

Peab har tilldelats ett nytt uppdrag i det pågående infrastrukturprojektet i Nittedal, där en ny avloppsledning byggs och huvudledningen uppgraderas. Projektet, beställt av Nittedals kommun norr om Oslo, har en total kontraktssumma på 106 miljoner norska kronor.

Projektet är uppdelat i två huvuddelar: byggandet av en ny avloppsledning samt uppgraderingen av en huvudledning som sträcker sig mellan Åneby och Slätttum. Dessa åtgärder är nödvändiga för att säkerställa långsiktig hållbarhet och tillförlitlig vattenförsörjning för Nittedal under kommande år.

Peab säkrade kontraktet för projektet redan i april 2024 och har nu tilldelats ytterligare ett uppdrag inom ramen för detta.

Det nya uppdraget innefattar mark-, bygg-, el-, VVS- och extern VA-installation för två avloppspumpstationer och tre avrinningsområden för vattenförsörjning till det kommunala nätet. I Li-avrinningsområdet ingår även en spolfunktion för vattenledningar samt en separat del med styrfunktioner för delar av Nittedals avloppssystem.

– Vi uppskattar förtroendet från kommunen och tycker att det är mycket givande att kunna bidra med vår kompetens och våra resurser i ett projekt som är viktigt för framtida vattenförsörjning i Nittedal och en bättre vattenmiljö i Nitelva, säger Erik Hedvald Nilsen, vd för Peabs dotterbolag Arne Olav Lund som genomför uppdraget.

b
Uppdraget omfattar mark-, byggnads-, el-, VVS- och externt vatten och avlopp för två pumpstationer för avloppsvatten och tre avrinningsområden för vattenförsörjning till det kommunala nätet. Foto: Peab

Uppdraget är en utförandeentreprenad och byggstart sker under sommaren 2024.