Gotthard-Basistunnel öppnar helt igen i september 2024

EuroCity (SBB) lämnar Gotthards basistunnel vid Erstfeld den 14 November 2016. Foto: Wikipedia Common Lic, Kredit: Zacharie Grossen.

SBB meddelar att Gotthard-Basistunneln kommer att vara fullt tillgänglig för både person- och godståg från och med den 2 september 2024. Efter avslutade reparationsarbeten återstår nu test- och provkörningar innan tunneln kan återgå till full drift. SBB uppdaterar regelbundet media om arbetets framsteg.

Reparationerna i västra tunneldelen av Gotthard-Basistunneln följer planen. Nästa steg är att genomföra test- och provkörningar. Enligt nuvarande tidsplan kommer världens längsta järnvägstunnel att vara i full drift igen den 2 september 2024. Detta innebär att resenärer återigen kan resa från Zürich till Lugano på mindre än två timmar, nu med halvtimmestrafik för första gången.

Bakgrund och testfas

Sedan en godstågsavspårning i Gotthard-Basistunneln den 10 augusti 2023 har SBB arbetat intensivt med att återställa tunneln. Arbetet går enligt plan och SBB räknar med att kunna öppna tunneln för full drift den 2 september 2024. Detta kommer att återställa restiderna till det normala och minska resan från Zürich till Lugano med en timme jämfört med omvägen via panoramasträckan.

När tunneln öppnar helt igen kommer SBB att erbjuda halvtimmestrafik mellan Deutschschweiz och Ticino. Dessutom återupptas direktförbindelserna till Bologna och Genua samt Eurocity-tågen Basel–Luzern–Milano och den internationella linjen Frankfurt–Zürich–Milano med de nya Giruno-tågen.

Återöppning efter omfattande reparationer

Innan SBB kan öppna västra tunneldelen för full drift krävs test- och provkörningar för att säkerställa att alla system fungerar som de ska. Dessa testkörningar inkluderar bland annat körningar med tomma tåg för att testa nya installationer, särskilt spåranläggningarna, och för att kontrollera samspelet mellan alla system. Från mitten av augusti kommer vissa tåg att köras genom västra tunneln enligt tidtabell, medan andra tåg som vanligtvis använder panoramabanan kommer att omdirigeras genom västra tunneln.

Säkerhetsåtgärder och framtida underhåll

För att återöppningen ska kunna genomföras enligt planen den 2 september 2024 kommer SBB att lämna in omfattande dokumentation och säkerhetsbevis till det norska transportverket (BAV). BAV

godkännande är en förutsättning för att kunna öppna tunneln.

Underhållet av den 57 kilometer långa tunneln är en kontinuerlig uppgift. SBB har utnyttjat avstängningen av västra tunneldelen efter avspårningen för att genomföra flera planerade underhållsarbeten i förtid. Oavsett avspårningen i augusti förra året har SBB länge planerat regelbundna fleråriga underhållsperioder, som kommer att innebära omdirigeringar via panoramabanan och därmed längre restider. SBB kommer att meddela detaljerade underhållsplaner när dessa är klara och driftsdata från händelsen den 10 augusti 2023 har analyserats. SBB samarbetar nära med BAV i denna fråga.

Utredningen om avspårningens orsak, ledd av den schweiziska säkerhetsutredningsmyndigheten (SUST), är fortfarande pågående. En preliminär rapport visar att ett brott i en hjulring orsakade avspårningen. SBB har inga godsvagnar med sådana hjulsatser i sin egen flotta, men liknande hjulsatser används av andra europeiska godstransportörer som kör i Schweiz. Därför krävs åtgärder på europeisk nivå, något som SUST har påpekat i sin preliminära rapport. Efter att SUST

preliminära rapport publicerades har BAV, via europeiska järnvägsmyndigheter, uppmanat alla vagnhållare i Europa att kontrollera och vid behov ta dessa hjulsatser ur drift. SBB välkomnar att BAV har initierat dessa åtgärder.

Behov av spårväxlingsdetektorer

SBB har också analyserat olyckan internt och vidtar alla nödvändiga åtgärder för att förhindra liknande händelser och minimera deras konsekvenser. Åtgärderna inkluderar tidig identifiering av nödvändiga underhållsåtgärder på tåg med hjälp av tillstånds- och bilddata samt ökad användning av tågkontrollenheter. För att minska konsekvenserna vid en eventuell avspårning undersöker SBB möjligheten att installera spårväxlingsdetektorer i och framför Gotthard-Basistunneln. Dessa åtgärder förväntas kunna genomföras på medellång sikt på grund av den tid som krävs för planering och installation samt integration i befintliga system.

Som en omedelbar åtgärd kommer hastigheten i området kring de båda portalväxlarna före Gotthard-Basistunneln att tillfälligt reduceras till 160 km/h från och med återöppningen. Denna hastighetsminskning påverkar inte passagerarna eller anslutningarna i Ticino och Deutschschweiz, men ger mindre tidsmarginaler för att hantera förseningar. Inne i Gotthard-Basistunneln kommer persontågen att kunna köra i upp till 230 km/h som tidigare.

Ekonomiska aspekter och framtida kapacitet

SBB uppskattar att skadorna, inklusive inkomstbortfall, uppgår till cirka 150 miljoner schweizerfranc. Av detta belopp är cirka 140 miljoner schweizerfranc försäkrade. Osäkerhetsmarginalen för båda siffrorna är +/- 20 procent.

Efter de kraftiga ovädren i Misox analyserar SBB kontinuerligt situationen. För närvarande är kapaciteten på Gotthard-axeln tillräcklig för både person- och godstrafik. SBB erbjuder totalt 11 000 extra sittplatser på Gotthard-axeln från fredag till söndag jämfört med andra veckodagar. Belastningen på enskilda tåg kan kontrolleras i den online-tidtabellen där det också är möjligt att reservera sittplatser. Om efterfrågan ökar kan SBB svara genom att sätta in extra tåg.

Källa: LOK-report