TL Bygg och PP Pension skapar framtidens bostäder i Solna med Albygård

Visionsbild Albygård. Illustration: Lindberg Stenberg Arkitekter

TL Bygg och PP Pension har ingått ett avtal för att utveckla nya bostäder i Solna. Projektet, som går under namnet Albygård, innefattar konstruktionen av 75 lägenheter, en gemensamhetslokal och ett orangeri. Byggstart planeras till september 2024 med en förväntad färdigställande till december 2026.

Johan Edlund, VD på TL Bygg, uttrycker sin entusiasm över samarbetet: "Det här samarbetet är en fantastisk möjlighet för oss att tillsammans med PP Pension skapa moderna och attraktiva bostäder. Vi ser fram emot att bidra till Solnas tillväxt genom projektet Albygård."

Kvarteret Albygård är centralt beläget i stadsdelen och gränsar till Huvudstagatan i öst, Mälarbanan i söder samt till Ankdammsgatan i norr och väst.

Kjell Norling, VD på PP Pension, delar sin glädje över samarbetet: "PP Pension är glada över att ha nått en överenskommelse med TL Bygg för byggprojektet Albygård, vilket förbättrar och utvecklar boendemiljön. Detta kommer att skapa långsiktigt värde för våra försäkringstagare och bidra till samhällets utveckling."