Bonnier startar projekt i Kungens Kurva

Foto: Holger Ellgaard

Bonnier Fastigheter startar bygget av handelsplatsen Orangeriet med allt för hemmet i samma hus.

I början av 90-talet byggdes fastigheten Segmentet 1 i Kungens kurva av Bonnier Fastigheter för att inrymma Bonnier Tidskrifters nya tryckeri. Därefter har fastigheten inrymt många olika verksamheter som exempelvis Svensk Filmindustris huvudkontor och filmateljéer och världens modernaste halvledartillverkning.

Det projekt som nu startas är etapp två av tre där den sista etappen planeras kunna slutföras under 2017. Totalt är fastigheten på cirka 27 000 kvadratmeter och är belägen bredvid Heron City alldeles intill den nya infarten till Kungens kurva som nu byggs som en del av Förbifart Stockholm. All i dag tillgänglig yta, ca 16 000 kvadratmeter, är nu fullt uthyrt till hyresgäster som Bygghemma.se, EM Home, K-Rauta, KungSängen och Bounce.

Denna etapp av Handelsplatsen Orangeriet beräknas vara klar under hösten 2016. Byggentreprenör är Zengun.