Dansk arkitektur bäst i Norden

Danfoss Universe. Foto: Cembrit

När arkitekterna får ranka olika länder i Norden anger en majoritet att Danmark är det mest framstående landet inom arkitektur. Långt därefter kommer Norge och Sverige. Den danska arkitekturen beskrivs som mer innovativ och konstnärlig, självhävdande, lekfull och idéorienterad i ett internationellt perspektiv. Den svenska beskrivs som mer konservativ och pragmatisk, blygsam, allvarlig och framför allt användarorienterad. Detta enligt årets arkitektundersökning från Cembri.

Nästan två av tre arkitekter i undersökningen instämmer i att det blir allt vanligare att bjuda in danska arkitektbyråer till tävlingar om prestigeuppdrag i Sverige. 76 procent tycker att Sverige borde bli bättre på att lyfta sina egna unga lovande talanger.

Hela 93 procent av arkitekterna i undersökningen menar att det är kortsiktiga lönsamhetskrav i byggbolagen som hindrar framstående arkitektur i Sverige. Nästan lika många menar att det handlar om att arkitekternas visioner blir förvanskade pga att entreprenören väljer billigare lösningar. Det finns även en stor enighet kring att arkitekterna har en för svag roll i byggprocessen, att arkitekterna inte värderas tillräckligt, att det är för lite debatt och samtal om arkitektur samt att politikerna satsar för lite.

Bland storstäderna i Sverige leder Malmö vad gäller innovativ och framstående arkitektur. Stockholm hamnar på en andraplats och sist kommer Göteborg.

- I årets undersökning har vi grävt djupare i vad som egentligen utmärker den danska och svenska arkitekturen. Vi fann att de i mångt och mycket står i motsatsförhållande till varandra. Det som är lite förvånande är den självkritik som märks bland arkitekterna, eftersom vi kommer i kontakt med många innovativa projekt här i Sverige, säger Anna Ranow, kommunikationsansvarig på Cembrit i ett pressmeddelande.

Om undersökningen: Cembrit har anlitat PFM research för att genomföra telefonintervjuer med 100 arkitekter (varav 50 män och 50 kvinnor) som ritar hus, vilket är ett representativt urval utifrån gruppen som helhet. Totalt är cirka 5 000 arkitekter verksamma i Sverige. I urvalet ingår inte landskapsarkitekter eller inredningsarkitekter.