Nya planer för Salem centrum

Bild: Liljewall arkitekter

Liljewall arkitekter, Bovieran och Balder är ett av de fyra vinnande team i markanvisningstävlingen som Salems kommun utlyste för att utveckla Salem centrum.

Våren 2016 utlyste kommunen tävlingen med uppdraget att ta fram förslag för hur centrala Salem kan utvecklas och tillskapas fler bostäder. Liljewall arbetade på uppdrag av Bovieran och Balder.

Kvarteren, i klassiskt formspråk, är uppbrutna i färg och form men moderna i utförande, fönstersättning och detaljering. Fasadmaterial är tegel och puts i det ena kvarteret, medan kulturhusets går i trä. För att lyfta fram Salems kvaliteter innehåller förslaget även ett grönt aktivitetsstråk som kopplar samman bostadskvarteren och möjliggör nya aktivitets- och mötespunkter för Salemborna.