Arkitekturtävling om skyskrapor i Helsingfors

Framtida skyskrapor på södra sidan om järnvägsbron i Böle centrum. Foto: Cino Zucchi Architetti, Loci.

Planeringen och byggandet av Helsingfors andra centrum i stadsdelen Mellersta Böle tar form. Drygt 20 000 invånare, 50 000 arbetsplatser. Så kommer det att bli blir senast år 2050. Nu startar arkitekturtävlingen för skyskraporna på södra sidan om järnvägsbron i Böle centrum.

Det finns ingen höjdbegränsning på bidragen om skyskrapor som man kan lämna in i tävlingen, meddelade Finlands radio, YLE nyligen. Däremot ska de vara minst 15 våningar höga.

- Fokus i den här tävlingen ligger på kvalitet, berättar Dan Mollgren, projektchef för planläggningen i stadsdelen Böle i en intervju för radion.

Vinnaren ska utlysas sommaren 2018, och Mollgren räknar med byggstart om cirka fem år. 2022 ska här stå klart ett enormt köpcentrum, kontor, 400 bostäder och en gigantisk parkeringsanläggning. Om några år kännetecknas området av de tre nya kvarteren som kallas Tripla.

Tripla kommer att förena Västra och Östra Böle, samt de nya bostadsområdena som ska byggas; Bangårdskvarteren till norr, skyskrapor till söder.

Projektet började med att man grävde den stora gropen. 30 000 lastbilslass med sten och annat material forslades till stora högar vid kanten av byggarbetsplatsen. Diskussionen om skyskrapor har dykt upp i den finska huvudstaden med jämna mellanrum ända sedan 1920-talet. Vad är det som gör att staden nu ära redo att göra verklighet av planerna?

I det senaste numret av arkitektmagasinet Ark försvarar Matti Kaijansinkko, projektchef på stadsplaneringskontoret, byggandet av punkthus på över 30 våningar så här: " När befolkningsmängden i Helsingfors överskred 100 000 ersatte man de låga trähusen med stenhus med sju våningar. Nu har Helsingfors med omnejd överskridit miljonstrecket. I miljonstäder bygger man högt."