Rekordhög ökning inom bostadsbyggandet i Stockholmsregionen

Foto: Stockholms Business Region.

Stockholmsregionen växer snabbare än resten av Europa och investeringspotentialen inom bostadsbyggande, infrastruktur och innovation beräknas vara 95 miljarder kronor fram till 2030. Omkring 340 000 nya bostäder ska byggas, vilket bara det kräver en investeringsnivå på rekordhöga 53 miljarder EUR.

 Ökningen inom bostadsbyggandet har inte varit så stor sedan slutet på 1800-talet då befolkningen i Stockholm fördubblades på mindre än 40 år. I dag upplever Stockholmsregionen återigen en snabb ökning av invånarantalet.

Med smeknamnet “The Unicorn Factory” är Stockholmsregionen ett av de hetaste innovations- och tekniknaven i världen och drar till sig kompetens som aldrig förr, samtidigt som nettoutflödet av talanger enligt en studie genomförd av Linkedin fortfarande är ytterst lågt.

Förutom de 340 000 nya bostäder som planerats fram till 2030, omfattar investeringspotentialen bl a följande betydelsefulla projekt:

  • Utbyggt tunnelbanesystem (2,7 miljarder EUR)
  • Infrastruktursatsningar “Ostkustbanan” (2,6 miljarder EUR) samt “Förbifart Stockholm” (1,5 miljarder EUR)

För internationella investerare erbjuder Stockholmsregionen ett av världens bästa företagsklimat och har en ytterst konkurrenskraftig tillväxttakt både ifråga om befolknings- och BNP-ökning. EU-kommissionen placerar Stockholm som den näst mest konkurrenskraftiga regionen på det europeiska fastlandet.

- Stockholmsregionen har upplevt en stadig ekonomisk tillväxt sedan millennieskiftet. Även i samband med finanskrisen 2008-2009, när tillväxten stannade av i många andra europeiska länder, fortsatte Stockholm att generera positiv BNP. Förutom stabil tillväxt erbjuder vi likviditet och transparens. Det är tryggt att göra affärer i Stockholm, säger Olle Zetterberg, VD för Stockholm Business Region.

På nationell nivå rankades Sverige som det bästa landet för affärsverksamhet 2017 av Forbes och som det näst mest innovativa landet i The Bloomberg Innovation Index som rankar världens mest banbrytande ekonomier.