Skanska får vägorder i Finland

Bild: Skanska.

Genom ett konsortium med Pöyry har Skanska tecknat avtal med Transportverket i Finland om att bygga Lahtis södra ringled, Finland. Skanskas andel av kontraktet är värd cirka 1,6 miljarder kronor.

Lahtis södra ringled, som genomförs genom ett alliansavtal, är den tekniskt mest krävande och ekonomiskt mest betydande delen av projektet. Den omfattar bland annat tre korsningar, två tunnlar och 12 broar. Syftet med Lahtis ringledsprojekt är att säkerställa ett smidigt och säkert flöde av trafik på motorväg 12 samt att främja utvecklingsmöjligheterna för företag och en effektiv användning av mark i hela Lahtisregionen.

Bygget har redan påbörjats och beräknas öppna för trafik i november 2020 och vara helt färdigställt i september 2021.