Renovering öppnar upp Sergelhuset för handel, kontor och bostäder i Stockholm City

Så här kan Sergelhusets framtida handelsstråk mot Sveavägen se ut.
Visualisering över Sergelhusets södra hörn, med soltrappa och paviljong.
Sergelhuset sett från Malmskillnadsgatan norrut.

Mitt i Stockholm City pågår ett stort fastighetsprojekt under ledning av Vasakronan. Projektet Sergelhuset, som består av tre olika huskroppar, sammanbundna under marken, ska modernisera ett av Stockholms mest centrala kvarter. Här skapas utrymme för handel, kontor och bostäder.

 

Text: Annika Wihlborg

 

Sergelhuset är ett omfattande utvecklingsprojekt som inkluderar tre byggnader, tre gator och ett torg. Bottenvåningarna mot Sergels torg öppnas upp, en soltrappa mellan Malmskillnadsgatan och Sveavägen skapas och bidrar till helt nya flöden. En helt ny handelsfastighet uppförs mot Hamngatan.

 

Byggstarten ägde rum i juli 2017 och i slutet av 2020 räknar Vasakronan med att hela projektet står klart. Tanken är att Sergelhuset ska utgöra epicentrum för den nya Sergelstan som utvecklas mitt i Stockholm city. Ambitionen vad gäller miljökraven är högt ställd, målsättningen är att projektet ska miljöcertifieras enligt LEED med målsättningen att nå platinumnivå.

 

Soltrappa och paviljong

 

Ett av husen, M-huset, har nu nått sin fulla stomhöjd. För närvarande pågår fasadmontagearbeten. I den del av projektet som ska bli bostäder, i korsningen Mäster Samuelsgatan/Malmskillnadsgatan, har ytterväggarna börjat kläs med träfasad. I hörnet Sveavägen/Hamngatan byggs en soltrappa och en paviljong. Tanken är att den ska kunna användas för tillfälliga evenemang, exempelvis konstinstallationer och föreläsningar, eller som restaurang.

 

Faktaruta; Sergelhuset, tillbyggnad samt ombyggnad av kontors- och handelslokaler i centrala Stockholm

Byggherre: Vasakronan

Totalentreprenör: NCC

Arkitekt: Marge Arkitekter

Omfattning: Om- och nybyggnation av totalt 80 000 kvm

Byggkostnad: 500 miljoner kronor

Tidsram: Byggstart juli 2017, beräknas stå klart 2020