Hållbarhet för golv allt viktigare

– Här rullas en väggmatta som ska förberedas för väggmontage ut. Sedan kommer den att monteras på vägg. Foto: baraBild.
En montör trådsvetsar skarven mellan två golvmattor. Detta görs för att inte städvatten ska tränga ner. Foto: baraBild.
Golvmattan vältas efter limning för att pressa ut luft/luftbubblor så att den får bästa kontakt med underlaget. Foto: baraBild.
Daniel Johansson är vd för KVM Golventreprenad. Foto: baraBild.

Text: Christina Linderoth-Olson

 

Klimat- och hållbarhetsfrågor blir allt mer betydelsefulla för byggbranschen. I november arrangerade därför KVM Golventreprenad ett seminarium i Norrköping för att diskutera läget och vilka möjligheter som finns för framtiden. Bland annat vikten av att offentlig sektor ställer större krav på hållbarhet i sina upphandlingar.

 

– Vi arrangerade seminariet för att informera om vad KVM Golventreprenad hittills har gjort som ISO 14001-certifierat företag och för att stärka vårt varumärke. Ett sjuttiotal lokala byggare, fastighetsägare och arkitekter samlades för att lyssna på föredrag och utbyta erfarenheter. Det är viktigt att CO2-utsläpp diskuteras och att alla som har möjlighet agerar i frågan för att Parisavtalet ska uppnås. Idag kan KVM klimatberäkna hela företag och enskilda projekt. Vi har verktyget till att förbättra kundernas CO2-utsläpp i olika projekt, berättar Daniel Johansson, vd på KVM Golventreprenad som är delägare i Golvkedjan.

 

Golvbranschens återvinning

En viktig åtgärd är att golvmaterialen ska gå att återvinna vid installationer enligt Golvbranschens, GBR:s, återvinningssystem. Alla golvmaterial av PVC och polyolefin går att återvinna. Systemet tar tillvara på spillprodukter på ett miljövänligt sätt. Det kan bli upp till 10 procents spill av till exempel tillskurna kanter och restbitar när plastgolv skärs till. Mycket av spillet mals sedan ner och blir till nya golv. Resten används till energiutvinning och går in i kommunernas fjärrvärmesystem.

 

– Ett problem är att kommunerna tror sig välja hållbara alternativ i stora upphandlingar när de hänvisar till Byggvarubedömningen och Sunda hus, trots att dessa inte tar hänsyn till CO2-utsläpp - eller beaktar sociala aspekter av hållbarhet, som hur vi integrerar arbetskraft. I golvbranschen har vi valt att aktivt bemöta detta och har då fått en positiv respons, fortsätter Daniel Johansson. 

 

Han menar att kommuner och landsting måste ställa större krav och agera föredöme i upphandlingar. För även om runt 80 procent av kommunerna anser att det är viktigt att ställa hållbarhetskrav så är det bara runt 10 procent som gör det. Kanske för att de saknar rätt verktyg. Över lag uppmanar han kunderna att ställa större krav på golventreprenörerna i hållbarhetsfrågor.

 

Föreläsningar om hållbarhet

En annan anledning till seminariet var för att väcka ungdomars intresse för golvbranschen när de gör sina yrkesval. Risken är annars att branschen står utan tillräckligt med personal i framtiden.

– På KVM har vi idag tre kvinnliga montörer, 10 procent av arbetsstyrkan, och det är unikt för branschen. Vi vill gärna locka fler kvinnor till yrket, betonar Daniel Johansson.

 

Seminariet omfattade flera föredrag. Karin Strömqvist-Bothe, generalsekreterare på Social Venture Network, föreläste om hållbarhet med fokus på globala mål och Parisavtalet.

Norrköpings kommun berättade om hållbar stadsutveckling, återvinning-återanvändning och sharing. Lars-Åke Lidén, vd på Golvkedjan, framhöll bland annat att efterfrågan på hållbara golvläggare är liten – trots att det finns gott om dem. Golvtillverkarna Tarkett, Forbo Flooring och Sika informerade från ett leverantörsperspektiv om vad som görs i dag och hur de ser på framtiden. De berättade också att Livscykelanalysen, LCA, som bedömer miljöeffekterna av en produkt och miljödeklarationen EPD, Environmental Product Declaration, efterfrågas alltför sällan

– Något att hålla i minnet är att gummigolv är mjuka att gå på. Men en skola på 10 000 kvadratmeter som istället väljer linoleumgolv sparar 100 ton CO2-utsläpp. Det lönar sig alltså att tänka på hållbarheten vid installationer. På KVM Golventreprenad satsar vi på att vara ett klimatpositivt företag år 2022, avslutar Daniel Johansson.

 

FAKTA

 

  • ISO 14000 omfattar standarder som handlar om miljöledning. Standarderna skapar ett miljöledningssystem som företag och organisationer kan integrera i sin befintliga verksamhet.

I december 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal som ska börja gälla senast år 2020. Den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader och Sverige ska sträva efter ökningen stannar vid 1,5 grader.