Bostadsbyggandet toppar i år

Foto: Christer Wiik

Bygginvesteringarna har lyft tack vare hushållen, som varit motorn bakom den förbättrade tillväxten i svensk ekonomi. Bostadsbyggandet når sin topp i år, men investeringarna i nya bostäder fortsätter att vara den främsta anledningen till att bygginvesteringarna ökar både 2015 och 2016. Investeringsuppgången dämpas dock nästa år när hushållens efterfrågan på nya bostäder mattas av. Detta enligt en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier. 

Utvecklingen i världsekonomin går åt rätt håll och även i Sverige fortsätter ekonomin att stärkas. Det är hushållen som kommer att vara motorn för utvecklingen den närmaste framtiden och det var även de som gav bostadsbyggandet ett lyft under fjolåret.

– Bostadsbyggandet går fortfarande fantastiskt bra, men vi kan inte se att det lyfter ytterligare framöver. Både skattehöjningar och amorteringskrav kommer påverka efterfrågan negativt. I flertalet delsektorer ser det dock positivt ut, däremot dämpas byggkonjunkturen av att byggandet inom både industrin och energisektorn minskar under 2015-2016, säger Johan Deremar, nationalekonom på Sveriges Byggindustrier.