Industrins bygginvesteringar minskar i år

BMW:s huvudkontor. Foto: Wikipedia/Softeis

Industrins bygginvesteringar kommer att minska under årets sista månader. Nedgången kan överstiga 10 procent, menar analytiker på Industrifakta. Statistik från SCA visar på en fallande industriproduktion i juli. Kina och Norge utvecklas just nu svagare än tidigare, vilket påverkar marknaden.

- Norge är en viktig exportmarknad och Kina har avgörande betydelse för världsekonomin. 2012 uppgick den svenska industrins nybyggnadsinvesteringar till drygt 20 miljarder kronor. Vi tror inte att vi kommer tillbaka till den nivån inom den närmaste tvåårsperioden, säger Jens Linderoth, analytiker på Industrifakta, i ett pressmeddelande.