Castellum uppför ytterligare en anläggning för Ahlsell i Göteborg

Pressbild Castellum

Castellum planerar nybyggnationen av sin andra butik för Ahlsell i Göteborgsregionen, denna gången i Hisings Backa. Ett 10-årigt hyresavtal har tecknats avseende byggnaden om ca 4 600 kvm. Investeringen uppgår till ca 82 Mkr, inklusive befintlig byggrätt om 12 Mkr. Byggstart är planerad till januari 2020 med beräknad inflyttning mars 2021.
 

Ahlsell är en nordisk distributör av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installatörer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Under 2019 färdigställde Castellum ett nytt regionkontor och butik för Ahlsell i Mölndal utanför Göteborg.  Nu påbörjas nästa fas i samarbetet.  

”Vi är oerhört tacksamma att än en gång fått förtroendet av Ahlsell att bygga för dem. Vi har mycket goda erfarenheter från vårt tidigare samarbete. Det tillsammans med att anläggningen kommer att byggas på en attraktiv plats, nära goda kommunikationer, gör detta till ett spännande projekt”, säger Henrik Saxborn, verkställande direktör Castellum AB.

Byggnaden kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad med målet att nå nivå silver, vilket innebär att byggnaden optimeras för låg energiförbrukning och god inomhusmiljö samt att material med låg klimatpåverkan premieras.

”Efter att vår nya anläggning i Mölndal som Castellum uppförde blivit en succé tar vi nu nästa steg i regionen för att ännu bättre tillgodose våra kunders behov i framtiden Den nya anläggningen kommer att bli ännu större och modernare”, säger Magnus Häggström, försäljningschef Butik Region Väst, Ahlsell. 

Summering projektet:
Castellum uppför byggnation (Backa 20:5) på Exportgatan 4 i Hisings Backa utmed E6
Investering:
ca 82 Mkr, inkl. befintlig byggrätt om 12 Mkr
Inflyttning: Mars 2021
Hyresvärde: ca 7 Mkr på årsbasis
Hyresgäst: Ahlsell
Uthyrningsbar area respektive uthyrningsgrad:
 Drygt 4 600 kvm med en ekonomisk uthyrningsgrad om 100%