Karlstads kommuns Arkitekturpris 2019 går till flerbostadshus på Sundsta

Foto: Karlstad kommun

Det nybyggda flerbostadshuset på Sundsta, i direkt anslutning till Tingvallabrons landfäste står som vinnare av årets arkitekturpris. Huset är sju våningar högt med fasader i glas, perforerad plåt och tegel. Byggnaden är något helt nytt och annorlunda för Karlstad och utmanar våra invanda tankar om nya tillägg till staden, menade juryn som även prisade byggnadens samtida fasadmaterial.

- Karlstads kommuns Arkitekturpris ska uppmärksamma goda bebyggelseinsatser och spegla den tid vi lever i. Det tycker jag att den här byggnaden gör på ett föredömligt sätt, säger Erik Nilsson (KD), ordförande för stadsbyggnadsnämnden.

Det årliga arkitekturpriset har delats ut av stadsbyggnadsnämnden sedan 1986 då det först instiftades. Sedan dess har kriterierna för priset utvecklats och innehåller idag bland annat krav på höga boende- och brukarkvalitéer likväl som höga estetiska kvalitéer. Byggnaden ska dessutom genom sin placering och utformning upplevas som ett positivt inslag och intressant tillskott på platsen.

Fakta om huset:
Flerbostadshus Sundsta, ”Brf Fenix 12”
​Fastighetsbeteckning: Fenix 12
​Adress: Brogatan 1
​Byggherre: Karlstadhus AB
​Arkitekt: Mondo arkitekter, Karlstad