Peab har fått i uppdrag att bygga nya Färjestadsskolan i Karlstad

Foto: Sweco

Peab har fått uppdraget att bygga en årskurs F-6-skola på Färjestad i Karlstad. Beställare är Karlstad kommun och kontraktssumman uppgår till 263 MSEK. Den nya skolbyggnaden kommer att bestå av en sammanhängande huskropp i tre våningsplan med flera entréer mot skolgården.

Gemensamma lokaler för slöjd, bild, media och bibliotek byggs i mittendelen. Centralt i skolan kommer det att finnas ytor för personal, skolsköterska och specialpedagoger. I södra delen placeras produktionskök och matsal i entréplan.

Delar av skolans stomme och idrottshusets stomme kommer att byggas i trä. Den fullstora idrottshallen byggs fristående med bland annat en mindre läktare samt fyra omklädningsrum.

Utemiljön utformas enligt Karlstads kommuns nya inriktning för utemiljö på skolor och förskolor. Tanken är att skolgården ska kunna nyttjas av invånarna efter skoltid. Skolan har även närhet till skogsområde.

– Det är oerhört glädjande att få vara med och bygga en skola som ska hålla i många generationer framöver här i Karlstad. Vi på Peab har stor erfarenhet av att bygga skolor som vi tar med oss in i det här projektet, nu senast från byggnationen av Västerstrandskolan. Den här kunskapen hjälper oss att hitta de bästa lösningarna, säger Nils Staffansson, regionchef på Peab.

Uppdraget är en totalentreprenad med planerad byggstart under sommaren 2020. Det beräknas vara klart i sin helhet under det fjärde kvartalet 2022.