Skanska har nu erhållit en pre-certifiering för Sweden Green Building

Hyllie Terrass i Malmö av Skanska. Illustration: Skanska

Bygg- och fastighetssektorn står för 30 procent av Sveriges totala klimatpåverkan. För att utmana och sätta press på branschen lanserar Sveriges ledande organisation för hållbart samhällsbyggande, Sweden Green Building Council, inom kort en ny certifiering för byggnader med netto noll klimatpåverkan. Nu står det klart att ett av de fyra pilotprojekten, Skanskas kontorsprojekt Hyllie Terrass i Malmö, klarar NollCO2.

Kontorshuset Hyllie Terrass i Malmös mest hållbara stadsdel, Hyllie, omfattar 12 våningsplan och cirka 14 000 kvadratmeter. Fastigheten beräknas vara inflyttningsklar under våren 2023 och hållbarhet genomsyrar allt, från betongstommen till de gröna terrasserna. Utöver NollCO2-certifieringen kommer Hyllie Terrass att hållbarhetscertifieras enligt Sweden Green Building Councils (SGBCs) system LEED samt hälsocertifieras enligt WELL.

- Hyllie Terrass är ett fantastiskt projekt där Skanska antagit utmaningen att nå klimatneutralitet. Projektet är ett av få i Sverige som ingår i vår pilotstudie om att NollCO2-certifiera byggnader. Skanska har nu erhållit en pre-certifiering vilket innebär att fastigheten kommer att uppnå netto-noll klimatpåverkan under sin livstid – från materialtillverkning till demontering”, säger Lotta Werner Flyborg, vd, SGBC.

NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen och syftar till att uppnå netto-noll klimatpåverkan av en ny byggnad. NollCO2 tillhandahåller en metod, vägledning och krav som driver utvecklingen framåt genom två huvudspår: att reducera växthusgasutsläppen och att balansera kvarvarande utsläpp genom klimatåtgärder.

- Byggnader står för en stor del av våra utsläpp av växthusgaser och om vi ska lyckas bromsa klimatförändringarna måste hela byggnadssektorn ta krafttag. Med NollCO2-certifieringen av Hyllie Terrass vill vi på Skanska ta initiativ och testa nya vägar. Vi kommer bland annat att använda oss av grön betong, innovativa energilösningar samt både recycling och upcycling. För att klara denna tuffa certifiering krävs ett helhetstänk där alla inblandade aktörer samarbetar från början till slut”, säger Stefan Andersson, projektutvecklingschef, Skanska Öresund.

Det går i dagsläget inte att bygga helt utan klimatpåverkan då de energisystem som används för att producera byggmaterial ännu har fossila inslag. En NollCO2-certifierad byggnad har dock netto-noll klimatpåverkan under sin livslängd genom klimatåtgärder i form av installation av förnybar elproduktion, energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader samt klimatkompensering som klarar NollCO2:s kriterier för miljömässig integritet.