Navet analyserar läget på byggmarknaden

Det offentliga byggandet- NAVET Analytics konsultpanel ser ljuset i en svagare byggkonjunktur, bild: Navet

Varje halvår samlar NAVET Analytics in statistik från ett stort antal arkitekter och byggtekniska konsulter för att få tidiga signaler om hur byggmarknaden kommer att utveckla sig. Genom att mäta arbetsvolym och orderstock samt analysera marknadens hot och möjligheter, får NAVET Analytics tillgång till viktiga temperaturmätare för byggkonjunkturen.

I den senaste sammanställningen som genomfördes i augusti visade svaren att konsulternas arbetsvolym minskade med nästan 3 procent jämfört med 6 månader tillbaka. Den negativa utvecklingen har således accelererat sedan förra mätningen i januari, då minskningen uppmättes till 0,6 procent. Även jämfört med 12 månader tillbaka har läget förvärrats.

Osäkerheten kring hur covid-19 utvecklas under hösten i kombination med en konjunkturnedgång både internationellt och nationellt påverkar givetvis förväntningarna även på byggmarknaden, där panelen tror på en fortsatt minskad orderstock de kommande sex månaderna. Konsulterna trycker på det allmänna konjunkturläget som framtida hot, samtidigt som man ser en viss räddning i det offentliga byggandet som kan agera stötdämpare de närmsta åren.

Källa: NAVET Analytics, Marknadstrender Bygg