MVB tar första spadtaget för nya Elisedal i Malmö

Bild: MVB

Nu startar arbetet med att förbereda för byggandet av nya Elisedal i Malmö.
För MVB:s markavdelning är detta det största projektet hittills med ett ordervärde på över 44 miljoner kronor. Beställare är Malmö stad.

Markentreprenaden omfattar 19 hektar av terrassering samt nybyggnad av lokalgator. Strax över
1 km av Jägersrovägen byggs om och breddas. Vidare ska 6 500 kvm plattor och 2,5 km kantsten läggas. Området kommer ha 5 hektar grönområden och här ska över 140 st nya träd planteras och en ny belysanläggning byggas.

 

bild
Bild: MVB

 

- Exploateringen av Elisedal kommer många Malmöbor till godo. Det känns därför extra roligt att få vara en del i utvecklingen av det nya området. Med MVB:s rötter i anläggningsentreprenader känns det som en stor bekräftelse på vårt kunnande att vi nu får ta oss an ett så omfattande projekt som Elisedal, säger Thomas Ellkvist, vd MVB Syd AB.

I området bygger även VA Syd ut sitt VA-nät med huvudledningar, ett större fördröjnings-magasin och en genomgående ravin för hantering av dagvatten.

Hela projektet ska vara klart sommaren 2022