Nu invigs forskarskolan "Future-Proof Cities" vid Högskolan i Gävle

Bild: Högskolan i Gävle

Nu invigs forskarskolan "Future-Proof Cities" vid Högskolan i Gävle. En unik satsning där forskarna i tillsammans med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt ska kunna implementera lösningar för en hållbar stadsutveckling.

År 2050 väntas nära 70 procent av världens befolkning bo i städer, växande städer som skapar möjligheter men också risker för ökade sociala klyftor och för ekosystemen. Det ställer nya krav på att bygga städerna på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Företagsforskarskolan "Future-Proof Cities" är en unik satsning där professionell kunskap samlas för att, i samverkan med näringslivet och samhällsplaneringen, direkt implementera lösningar för att utveckla våra städer till klimatsmarta, levande, hälsosamma och trygga platser.

- Forskarskolan är ett lysande exempel på hur forskning i samarbete med aktörer ute i samhället kan medverka till att lösa de utmaningar vi står inför. Tre högskolor som tillsammans verkar för att ligga i absolut framkant kring hållbar stadsutveckling, säger Patrik Thollander, direktör för forskarskolan.