Björnflokan- ett nytt storskaligt kvarter som sätter sin prägel på centrala Borås

Björnflokan blir ett storskaligt och dynamiskt kvarter i centrala Borås med en stor förskola och kommersiella lokaler på bottenplan. Bild: QPG arkitektur

I mitten av september 2020 togs första spadtaget till det nya storskaliga stadskvarteret Björnflokan i centrala Borås. I Björnflokan ska sammanlagt 319 hyresrättslägenheter byggas, varav en tredjedel blir studentlägenheter. Kvarteret kommer även att innehålla lokaler för en ny förskola samt kommersiella lokaler.

Text: Annika Wihlborg

Björnflokan, som byggs på Druveforsvägen i stadsdelen Druvefors mitt i Borås, är en del av den pågående omvandlingen och förtätningen av centrala Borås och även en del av kommunens vision om att bygga fler bostäder, såväl i innerstaden som utanför centrala Borås. Efterfrågan på såväl studentlägenheter som traditionella hyresrättslägenheter är hög i staden, därför välkomnar många förstås det nya kvarteret, med Serneke som byggherre. Lägenhetsstorlekarna i kvarteret varierar relativt mycket, med tonvikt på smålägenheter.

Nittonvåningshus blir nytt landmärke i centrala Borås

Lägenheterna i kvarteret Björnflokan kommer att fördelas på fyra huskroppar, varav den högsta kommer att bestå av hela nitton våningar. Kvarterets högsta byggnad har därmed goda förutsättningar att bli ett nytt landmärke i centrala Borås. Övriga fastigheter i kvarteret kommer att bestå av sju våningsplan. Björnflokans totalt fyra fastigheter länkas samman på bottenplan av de kommersiella lokalerna samt förskolan, vilket gör Björnflokan till ett sammanhängande och levande stadskvarter. 

– Ett viktigt önskemål från Borås Stads sida var att Björnflokan ska bidra till att länka samman olika delar av centrala Borås.

Druvefors är en stadsdel med många byggnader som har sitt ursprung från den tidsperiod då textilindustrin hade sina glansdagar i Borås. Stadsdelen skärs av från övriga innerstaden via Riksväg 40. Tanken är därför att integrera den här delen av staden med övriga innerstaden. Björnflokan är en central del av den ambitionen, säger Petter Lodmark, arkitekt på QPG Arkitektur, som stått för kvarterets arkitektoniska utformning.

 

bild
Bild: QPG arkitektur

Fasad med inspiration från det gamla Spinneriet

Ytterligare en ambition var att skapa en levande stadsgata med blandad verksamhet, från restauranger och caféer till butiker och en förskola.

– I utformningen av Björnflokan knyter vi an till det gamla Spinneriet som ligger tvärs över gatan. Vi har bland annat hämtat inspiration från Spinneriets tegelfasad och rutnätsmönster på fasaden.

Det har vi strävat efter att gestalta i modern form i Björnflokan. Fasaden består av en kombination av tegel och metallkomposit och varje fastighet i Björnflokan har sin egen unika identitet, säger Petter Lodmark.

Miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad silver

Förskolan som byggs i kvarteret blir relativt storskalig och kommer att ha plats för 120 barn. De boende BOSTÄDER kommer att få tillgång till en gemensam innergård där även förskolans gård kommer att finnas. Målsättningen är att lägenheterna i kvarteret Björnflokan ska certifieras enligt Miljöbyggnad silver. På kvarterets tak planeras bland annat för en solcellsanläggning på drygt 1300 kvadratmeter. I det nya och storskaliga kvarteret byggs även ett parkeringshus.