I Sege Park startar nu bygget av Sveriges största parkeringshus i trä

Illustration P-hus Sege Park, fasad norr. Illustration: Lloyd´s Arkitektkontor AB

Med högt satta hållbarhetsambitioner ska detta P-hus bli Parkering Malmös spjutspets inom klimat och innovation, och en förebild för framtidens parkeringshus. Det nya bostadsområdet i Sege Park ska vara en föregångare och ett skyltfönster för hållbar stadsutveckling. Parkering Malmö är med och bidrar genom att bygga ett parkeringshus i trä, med cirkulär ekonomi i fokus och med målet att skapa en klimatsmart mobilitetsnod för de boende i området.

Michael Olsson, VD på Parkering Malmö tog idag det första spadtaget för det nya parkeringshuset i Sege Park tillsammans med bolagets byggprojektledare Peter Plaschke, miljö- och klimatstrateg Maja Johansson samt arkitekten Jonas Lloyd, VD Lloyd’s Arkitektkontor.

 

bild
Parkering Malmö tar första spadtaget för Sveriges största P-hus i trä som ska byggas i Sege Park i Malmö. VD Michael Olsson, Miljö- och klimatstrateg Maja Johansson, Arkitekt Jonas Lloyd från Ljoyd's Arktitektkontor samt byggprojektledare Peter Plaschke från Parkering Malmö. Fotograf: Håkan Röjder

− Vårt P-hus i Sege Park blir med sina många innovativa och hållbara lösningar ett parkeringshus utöver det vanliga. Det blir förutom södra Sveriges första parkeringshus i trä, även Sveriges största P-hus i trä, berättar Michael Olsson, VD på Parkering Malmö.

Genom att bygga i trä minskas klimatpåverkan från byggnationen samtidigt som det möjliggör för flexibilitet i konstruktionen inför en föränderlig framtid. 

− Behovet av parkering kan ändras snabbt i takt med att nya mobilitetslösningar introduceras på marknaden. Genom att tänka cirkulärt får vi en flexibel byggnad som kan bli en framtida materialbank där materialet enkelt kan återanvändas, berättar Michael Olsson.

bild
Michael Olsson, VD på Parkering Malmö. Fotograf: Håkan Röjder

 

Parkeringshuset i Sege Park är planerat att bli stort, hela sex våningar högt. Det kommer att finnas plats för ca 600 bilar och ett cykelgarage samt en mobilitetspool, där boende kan hyra bil, cykel och lådcykel.

Innovativa lösningar och design

− Mycket av det vi jobbar med i Sege Park-projektet är nytänkande. Till exempel kommer vi att installera ett innovativt rampsystem i galler för att förebygga att smuts och partiklar förs in i huset via bilarnas däck. Vi har också utvecklat ett system för att ta till vara på dagvatten från angränsande gator och torg. Härmed kommer vi att avlasta stadens ledningsnät vid skyfall. Vattnet ska användas för bevattning av parkeringshusets växtväggar. Tack vare ett europeiskt samarbetsprojekt blir energisystemet i P-huset extra innovativt, med ett fastighetsbatteri som kan lagra solenergi till kvällar och nätter. Genom att kunna styra energianvändningen smart och flexibelt kommer parkeringshuset att kunna vara en resurs för elnätet snarare än en belastning, berättar Peter Plaschke, byggprojektledare på Parkering Malmö.

Parkeringshuset i Sege Park är ritat av Lloyd’s Arkitektkontor, som har utgått från ett livscykelperspektiv och valt design och material som står sig väl på lång sikt.

− Vi har använt innovativa arkitektoniska och byggnadstekniska lösningar som ska bidra till en variationsrik och hållbar stadsdel. Fasaden kommer bl a bestå av vertikala trädgårdar, som är 17 m höga och utgöra en yta på sammanlagt ca 1 500 kvm – en av de större i Europa. Med inspiration från den äldre kvartersstadens rustiksvåningar kommer sockelvåning att vara i granit och samspela fint med den omgivande bostadsbebyggelse, berättar Jonas Lloyd, VD på Lloyd’s Arkitekter.

 

bild
Jonas Lloyd, VD på Lloyd’s Arkitekter. Fotograf: Håkan Röjder