Terje Björsell utses till ny VD för I am Home

Foto: Martin Palm, Illustration: E/S-A arkitekter. Illustrationen är en prospektbild av I am Homes projekt om 252 lägenheter i Västerås.

I am Home, byggherre och projektutvecklare av flerbostadshus och samhällsfastigheter, har utsett Terje Björsell till ny VD. Terje har gedigen erfarenhet av fastighetsbranschen och har funnits med som partner och VD i ägarbolaget We are Tomorrow sedan flera år.

- I am Home vill med sin projektutveckling vara en bidragande kraft i förändringen av normen av hur staden byggs. Terje Björsell med sin långa och omfattande erfarenhet av fastighetsbranschen kommer vara en viktig tillgång när I am Home nu tar sats mot målet 1000 bostäder byggstartade per år. Med de 1 723 lägenheter som nu byggs har ett av våra tidiga mål uppnåtts och med Terje är l am Home mer än redo för nästa steg i planen, säger Niklas Andersson, grundare av och ordförande i I am Home.

Terje besitter 20 års erfarenhet av fastighetsbranschen, bland annat mångårig medarbetare på Niam. Terje är sedan tidigare delägare och styrelseledamot i I am Home och som sådan varit djupt engagerad i bolagets expansion och i relationer med våra kunder. Det är en styrka att finna en VD i de egna leden som känner teamet, kunderna och kulturen.

Terje tillträdde som VD under januari 2021 och verkar från kontoret i Stockholm.