Kungsörnen och Knoppen får sedumtak och solceller

Husen i kvarteret Kungsörnen och Knoppen i Helsingborg kommer att utrustas med sedumtak och solcellsanläggning. Illustration: Karin Pettersson Arkitektbyrå

Det smakfulla kvarteret Kungsörnen och Knoppen består av 4 huskroppar, varav två med 8 våningar samt två tvåvåningshus. Husens fasad byggs av tegel i olika nyanser och med spännande mönstermurning har husen tidlösa och hållbara fasader som håller i generationer. Husen byggs med hög miljöprofil och kommer utrustas med sedumtak och solcellsanläggning.

Text: Amanda Hardwick

De två åttavåningshusen består av 59 ljusa två-och trerumslägenheter med funktionella planlösningar där målet är att tillgodose olika behov. Alla lägenheter har generösa balkonger med vacker utsikt över både Öresund och omnejden. På markplan i de bägge husen finns två affärslokaler.

De två tvåvåningshusen har vardera fyra ljusa lägenheter bestående av tre-och fyrarumslägenheter. Lägenheterna på markplan har trädgård med uteplats och övriga lägenheter är även dem utrustade med balkong.

 

bild