Wästbygg AB och Wästbygg Projektutveckling AB slås ihop

Bild: Ümit Yıldırım/Unsplash

Wästbygg Gruppen har beslutat att slå ihop entreprenad- och projektutvecklingsverksamheten inom bostad och kommersiellt som idag drivs i två separata dotterbolag, Wästbygg AB och Wästbygg Projektutveckling AB. Denna förändring träder i kraft från och med den första februari.

Sammanslagningen medför en förändring i koncernledningen. Tills vidare går koncernchef, Jörgen Andersson in som VD för den sammanslagna verksamheten. I anslutning till denna förändring så har Susanne Liljedahl, idag VD för Wästbygg AB valt att sluta på Wästbygg. Vi tackar Susanne för den insats och det stora engagemang som hon har lagt ner under sin tid som VD. Magnus Björkander, idag VD för Wästbygg Projektutveckling AB går in i en ny roll som vice VD med marknads- och produktansvar för den sammanslagna verksamheten.

”Vår entreprenad- och projektutvecklingsverksamhet har redan idag ett nära samarbete. Jag är övertygad om att en gemensam organisation stärker vår affär. Därför känns en sammanslagning av dessa organisationer som ett naturligt steg. Sammanslagningen hjälper oss att gemensamt komma närmare våra kunder, både som entreprenör och utvecklare samt bli en ännu mer konkurrenskraftig aktör i de affärsområden vi har valt att specialisera oss inom”, säger Jörgen Andersson, koncernchef.