Bostadsbyggandet visar positiv tillväxt

Investeringar i bostadsbyggande ökar med 20 procent. Foto: Navet Analytics

Enligt Navet Analytics senaste konjunkturrapport för byggmarknaden i Norden, kan man konstatera att det samlade bostadsbyggandet visar en positiv tillväxt under första kvartalet i år.

Om takten i nybyggandet av småhus och flerbostadshus under årets första tre månader skulle fortsätta under resten av året, skulle det kunna innebära en ökning med 10 procent 2021 jämfört med 2020 i Norden som helhet.

Navet Analytics prognos är emellertid mer pessimistisk och signalerar snarare en horisontell utveckling. Skillnaderna mellan ländernas utveckling är relativt små sett till årsprognosen, men i sammanhanget väntas Finland få den svagaste utvecklingen i jämförelse med Sverige, Danmark och Norge. Starkast utfall under årets första kvartal redovisas i Danmark och Sverige, där årstakten i investeringarna visar en ökning med 20 procent vardera.