Konsulter positiva kring byggmarknaden

Positiva konsulter visar vägen på byggmarknaden. Bild: Jens Linderoth, Navet

I samband med NAVET Analytics konjunkturrapporter undersöker företaget läget hos större konsultföretag med inriktning mot byggmarknaden. I den senaste mätningen noterar NAVET Analytics positiva signaler från såväl arkitekter som byggtekniska konsulter.

Jens Linderoth, som är analysansvarig på NAVET Analytics berättar orderstocken hos undersökta arkitekter och arbetsvolymförändringen hos tillfrågade byggtekniska konsulter indikerar en tillväxt på ca 5 procent under det kommande halvåret. Detta ligger i linje med våra prognoser för den samlade volymen påbörjade husbyggnadsinvesteringar, som visar en ökning med 6 procent under 2021.