Byggstart för nya lägenheter i Järna

Foto: Telge Bostäder

Telge Bostäder har som mål att bidra med minst 100 nya hem i Södertälje varje år fram till 2036. Närmast står byggstart för 22 nya bostäder med solceller för närproducerad el på Löwens väg i Järna. I mars 2023 beräknas husen vara klara för inflytt. ​​​​​​​

- Vi är inne i en väldigt spännande period med mycket nyproduktion. Flera projekt är fortfarande i ett tidigt skede, där vi lämnat in planansökan eller ansökan om bygglov men med Löwensväg 1 i Järna har vi kommit till byggstart, vilket är fantastiskt roligt, säger Pontus Werlinder, vd Telge Bostäder och Telge Hovsjö.

22 nya lägenheter
Löwensvägen 1 i Järna är ett nybyggnadsprojekt om 22 lägenheter. Huskroppen byggs i suterräng och kommer att placeras i liten vinkel på Löwens väg i Järna. Fyra våningar mot gatan och tre våningar mot gården.  Fastigheten utrustas med solceller som skall närproducera el till både fastigheten och till hyresgästerna.

Fastighet med hiss
- Denna nyproduktion blir ett komplement till våra äldre fastigheter i området, säger Anders Binett, projektledare Telge Bostäder. En tanke är att de nya bostäderna ska ge möjlighet till att bo kvar i området med bättre förutsättningar för tillgänglighet, eftersom den nya fastigheten har hiss – något som saknas i de äldre husen.

I samband med projektet kommer även genomgång till skogen bakom fastigheten att iordningställas.

Byggstart är planerad till hösten/vintern 2021.