Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2021: Kan risk för översvämning stoppa nybyggen?

Alice Petersson (t v) och Frida Joelsson (t h) tilldelas priset Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2021. Foto: Samhällsbyggarna

Frida Joelsson och Alice Petersson tilldelas priset Bästa examensarbete i fastighetsrätt 2021 för Stigande havsnivåer. Vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden?

Översvämningar och andra extremväder kommer att bli vanligare som en följd av klimatförändringarna. De flesta av landets kommuner med olika typer av anpassningar för att möta hoten – till största del sådant som skyddar befintlig bebyggelse.

Men vilka möjligheter har kommuner och länsstyrelser att stoppa nybyggen på sådan mark som spås drabbas av höjda havs- och vattennivåer i framtiden?

Det är denna högaktuella fråga som Frida Joelsson och Alice Peterson benar ut och besvarar i examensarbetet som skrivits i fastighetsvetenskap vid Lunds tekniska högskola, LTH.

Juryns motivering:

"Examensarbetet Stigande havsnivåer. Vilken hänsyn tas till översvämningsrisken vid fastighetsbildning och plan- och byggärenden? behandlar ett högaktuellt ämne, nämligen översvämningar, och hur lagstiftningen inom fastighetsbildning, samhällsplanering och byggande svarar upp mot nya och eskalerande behov skapade av klimat- och miljöaspekter. Arbetet är ambitiöst och välskrivet med en tydlig struktur, och förmedlar kunskaper som är relevanta för alla samhällsbyggare."

Varför valde ni att skriva om just detta ämne?

– Ämnet är högaktuellt och viktigt. Båda författarna är intresserade av samhällets omställning inför kommande klimatförändringar och var nyfikna på vilken roll fastighetsbildningen har i denna omställning. Författarna förstod tidigt att även kommunens planmonopol skulle få en betydande roll i arbetet.

Vad betyder priset för er?

– Det betyder väldigt mycket. Vi känner oss stolta och det är en fin bekräftelse på den tid vi lagt ner under våren. Det är roligt att arbetet uppmärksammas som ett relevant arbete för branschen. Ett bättre avslut på utbildningen kan man inte få!

Utmärkelsen delas ut under Samhällsbyggnadsdagarna 26–27 oktober. I år är konferensen ett hybridevent som hålls fysiskt på Scalateatern i Stockholm och som samtidigt strömmas digitalt. Lantmäteriet står för prissumman om 20 000 kronor (10 000 till vardera författare).