Startskott för Stockfallets skola och idrottshall

Nu byggs Stockfallets skola och idrottshall. Från vänster: Elsa Catéus, Alice Persson, Niklas Wikström, Vera Silverin, Sigrid Gustavsson, Cornelis Lindgren, Alvar Tjäder och Henrik Lander. Foto: Karlstads kommun

Nu börjar byggnationen av Stockfallets skola och idrottshall. En kontrollerad sprängning blev startskottet för bygget under tisdagseftermiddagen.

Stockfallets skola ska växa, få ny placering och nya lokaler. Under tisdagseftermiddagen firades byggstarten på plats. Tillsammans med elever från Stockfallets skola tryckte barn- och ungdomsnämndens ordförande Niklas Wikström (L) och teknik- och fastighetsnämndens ordförande Henrik Lander (C) på knappen för att lösa ut en symbolisk sprängladdning inne på arbetsområdet.

För som i de allra flesta projekt krävs en hel del markförberedelser, så att byggnaderna får en stabil grund att stå på. Stockfallet är inget undantag och här kommer sprängning, pålning och borrning att förekomma under några veckor framåt.