Storinvestering när Östersunds nya vattenverk byggs

Skiss: Östersunds kommun

Östersunds nya vattenverk är en av kommunens största investeringar någonsin på uppskattade 740 mkr. Vattenverket ska byggas bredvid nuvarande vattenverk - som kommer rivas, och på platsen planeras det för att senare skapa ett parkområde.

Det blir ett moderniserat vattenverk som med ny teknik ska rena kommunens vatten. Byggnaden kommer mäta 21 meter upp i luften då tanken är att vattnet ska släppas från hög höjd och renas på vägen ner, på det sättet behöver man inte pumpa runt vattnet igenom systemet. En 250 meter lång stödmur ska byggas längs fastighetsgränsen mot järnvägen för att säkra att byggnaden kan byggas på rätt höjd.

Källa: Byggfakta