Villa Tureberg- ett modernt grupp-och äldreboende som är först ut på Sollentunas gamla mässområde

Illustration: GATUN ARKITEKTER

På det gamla mässområdet i Sollentuna bygger Vardaga och Skanska ett nytt grupp- och äldreboende som ska stå klart sommaren 2022. Villa Tureberg är den första fastigheten som byggs på det gamla mässområdet. Den kommer att bestå av 60 lägenheter samt ett LSS-boende.

Text: Annika Wihlborg

I höst invigs det toppmoderna grupp- och äldreboendet Villa Tureberg. Fastigheten får även ett LSS-boende med sex platser som kommer drivas av Nytida och verksamheten får namnet Bagarbyvägen. Huset kommer att försörjas med solceller på taket och byggas med material med låg klimatpåverkan, exempelvis trä och återvunnet tegel i fasaden. Huset kommer att certifieras enligt LEED.

 Inreds med prisbelönt inredningskoncept                 

Det gamla mässområdet i Sollentuna är ett spännande utvecklingsområde som, när det är helt utbyggt, kommer att bestå av cirka 700 nya bostäder samt kommersiella lokaler. Målet är att skapa en levande och trygg stadsdel med blandade funktioner och en hållbar stads- och trafikstruktur. Villa Tureberg kommer att bestå av 4500 kvadratmeter äldreboende samt 500 kvadratmeter gruppboende som inreds enligt Vardagas prisbelönta egenutvecklade inredningskoncept.

bild