Projekt

Av Maj Staberg Dalman Det kommunala Helsingborgshem bygger 198 bostäder i två kvarter på Drottninghög i projektet Stadskvarteret där man använder material, åter - bruk, från tre rivna hus byggda under miljonprogrammet åren 1965 - 75. Man vill undersöka i hur stor utsträckning material kan återbrukas...
Patrizia AG har förvärvat ett bostadskomplex nära den svenska huvudstaden för 62 miljoner euro för sina institutionella kunder. Fastigheten ligger i den dynamiskt växande stadsdelen Vegastaden, 18 kilometer söder om Stockholm. Det är en 10 600 kvadratmeter stor projektutveckling med 189 lägenheter i...