Projekt

Den 18 november avgörs i Miami, USA vilket tunnelprojekt av tre redan utkorade kandidater med kostnad upp till 50 miljoner euro, kommer att belönas med årets internationella Tunneling Award. De tre utvalda kandidaterna är: 1. Modernisering av Vladivostok-tunneln vid ryska fjärran-östernjärnvägen...
Text: Mari-Louise Paulson Ebbepark är den nya stadsdelen som de kommunägda fastighetsbolagen Sankt Kors och Stångåstaden utvecklar. Det första Verkstan påbörjades 2017 och nu är det dags för etapp två Dynamiken. Ebbepark är den nya stadsdelen som de kommunägda fastighetsbolagen Sankt Kors och...