Projekt

Av: Annika Wihlborg I stadsdelen Eriksberg i Göteborg byggs Kronjuvelen, ett 27-våningshus som garanterat blir stadsdelens nya landmärke när det står klart. Här byggs 176 nya bostadsrättslägenheter som står inflyttningsklara hösten 2022. Tanken är att Kronjuvelen ska vara en vidareutveckling av den...
Av Maj Staberg Dalman Det kommunala Helsingborgshem bygger 198 bostäder i två kvarter på Drottninghög i projektet Stadskvarteret där man använder material, åter - bruk, från tre rivna hus byggda under miljonprogrammet åren 1965 - 75. Man vill undersöka i hur stor utsträckning material kan återbrukas...