Diös köper Luleå Office Building

Foto: Ulf Boström

Diös Fastigheter har förvärvat fastigheten Kajan 18 i centrala Luleå. Köpet omfattar den nyproducerade byggnaden Luleå Office Building med en tillhörande byggrätt om cirka 3 500 kvadratmeter. Säljare är Vasallen och Lantmännen.

Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till cirka 290 miljoner kronor och tillträde sker i januari 2017.

Den uthyrningsbara ytan omfattar cirka 9 000 kvadratmeter och består till 95 procent av kontor. Byggnaden har vid förvärvstillfället en uthyrningsgrad om 94 procent och det årliga hyresvärdet beräknas uppgå till cirka 19 miljoner kronor. De största hyresgästerna är Teliasonera och Riksbyggen och den genomsnittliga kontraktstiden är cirka 11 år.

– Vi vill fortsätta växa och Luleå är en av våra prioriterade orter. Vi förvärvar en mycket centralt nybyggd fastighet som passar vår strategi riktigt bra. Vi kommer nu se över hur vi kan utveckla fastighetens byggrätt för att ytterligare bidra till Luleås stadsutveckling, säger Knut Rost, vd på Diös.