NCC förvärvar byggföretag i Sandviken

Foto: NCC

NCC Infra Services Uppsala/Gävle/Dala förvärvar byggföretaget Lönn & Söner. Lönn & Söner har cirka 25 anställda och hade år 2015 en omsättning på omkring 30 miljoner kronor.

Lönn & Söner är verksamt inom byggservice och har idag en betydande del av sin omsättning i uppdrag för Sandvik AB. Tidigare i år tecknades ett treårigt ramavtal med Sandvik som NCC nu kommer att överta och fortsätta förvalta.

– Förvärvet av Lönn & Söner stärker NCC:s position inom industrin och gör att vi kan erbjuda våra kunder en lokal kompetent partner som har möjlighet att utföra både små och stora projekt i nära samverkan. NCC har i dagsläget ramavtal med Ovako i Hofors och genom det aktuella förvärvet i Sandviken skapar vi en starkare och mer flexibel industrigrupp som gör det möjligt för oss att ta oss an större och fler projekt i framtiden, säger avdelningschef Johan Eriksson, NCC Infra Services Uppsala/Gävle/Dala.

Anders Arnaryd, ägare av Lönn & Söner, kommer att ansvara som projektchef för industrigruppen inom NCC Infra Services.

– Lönn & Söners värdegrund stämmer väl överens med NCC:s och hur NCC driver sin verksamhet. Förvärvet stämmer även överens med NCC:s strategiska ambition att vara en stark lokal partner inom industrin, säger Johan Eriksson.