Peab förvärvar grus- och bergverksamhet

Foto: Peab

Peab, genom sitt dotterbolag Swerock, och HeidelbergCement Northern Europe har tecknat en avsiktsförklaring att Peab ska förvärva den verksamhet som HeidelbergCement Northern Europe bedriver inom utvinning, produktion och försäljning av grus- och bergkrossprodukter i västra götalandsregionen.  Verksamheten är huvudsakligen koncentrerad till Kållered tillsammans med ytterligare några etableringar.  Den samlade omsättningen för verksamheten uppgick för räkenskapsåret 2015 till omkring 110 miljoner kronor och antalet anställda uppgår till 27 personer.