Vivere bygger i Riddersvik

Bild: White arkitekter

Vivere Fastigheter har tilldelats en markanvisning i det gamla trädskoleområdet i Riddersvik i Hässelby. Detta efter att ha vunnit en markanvisningstävling. Det vinnande bidraget togs fram tillsammans med White arkitekter.

Det gamla trädskoleområdet ska få drygt 400 bostäder i en modern version av trädgårdsstaden. Fokus i markanvisningstävlingen har varit utformning, arkitektur, gestaltning och energihushållning. Trädgårdsstaden som koncept, där livet intill naturen är det centrala, har varit den inspirerande utgångspunkten i Vivere och Whites förslag.- Vi är väldigt glada över att tillsammans med White få vara med och bidra till trädgårdsstaden med våra hälsovänliga hus helt i massivträ. Husen kommer ha stort fokus på energieffektiva lösningar och en hälsosam inomhusmiljö, säger Ronnie Kilman, vd på Vivere Fastigheter i ett pressmeddelande.

Det vinnande förslaget utgörs av fyra olika byggnadskaraktärer som innehåller relevanta typologier för området med mangårdsbyggnaden, flygeln, ladan och grindstugan. Valet av trä återkopplar till platsen och till de många historiska byggnaderna kring Riddersviks gård. De flesta bostäderna har också en nyttoträdgård med odlingar och fruktträd.