Byggmästargruppen utför stambyte i Hägersten

Foto: Byggmästargruppen

Byggmästargruppen har fått förtroendet av Brf Arken i Hägersten att utföra stambyte i deras 60 lägenheter. Projektet är upphandlat i en förhandlingsupphandling på totalentreprenad.

Projektledare kommer att vara HSB Konsult och projektet avser utbyte av föreningens VA-installationer, nya elstigare, renovering av badrum, duschar, wc och gemensamma utrymmen.

Föreningen består av 1 byggnad med 8 våningsplan med sammanlagt 60 lägenheter, byggår 1967. Fastigheten är belägen på Hägerstens Allé 18-20 i Hägersten.

Byggstart januari 2017, färdigställandet är beräknat till augusti 2017.